Valikko Sulje

Sukututkimuksen tila

Sukuseuran Jäsensivuille on laitettu esille tämän hetkisen tutkimuksen tiedossa olevat Toivasten sukuhaarat. Huom. jäsensivut ovat tarkoitetut ainoastaan sukuseuran jäsenten katsottavaksi. Mutta liittyminen on erittäin helppoa: täytä www-sivujen liittymislomake ja lähetä se. 

Toivasten sukukirjan teko on täydessä vauhdissa ja tarkoitus on saada se valmiiksi kahdessa vuodessa, kesän 2021 sukukokoukseen mennessä. Kirjoittaja on FM Ari Kolehmainen ja kirja tulee käsittämään perusteellista selvitystä Toivasten suvun ja sukuhaarojen varhaisvaiheista ja liikkeistä Suomessa aina 1400-luvun puolivälistä suunnilleen 1800-luvun loppuun. Kirjassa valotetaan yleistä historian viitekehystä menneinä aikoina ja selvitetään myös ns. DNA-tutkimuksen antamaa uutta tietoa Toivasten eri sukuhaarojen suhteista. 

Sukuhaarojen sukutaulut

Jäsensivuilla kohdassa Sukuhaarat ovat esillä tiedossa olevat 43 sukuhaaraa. Vuodesta 2009 lähtien on synnytetty massiivinen, noin kolmekymmentätuhatta henkilöä käsittävä sukutietokanta. Tämä tehtiin aluksi amatööriresurssein seuran omien tutkijoitten voimin. Vuonna 2016 päätettiin ammattitutkija-voimin tunkeutua Toivasten perimmäisille juurille asiakirjojen alkuun saakka. 

Ammattitutkijan avittamana olemme tunkeutuneet niin pitkälle kuin on mahdollista valtakunnan ensimmäisten verotusasiakirjojen avautumisen myötä. Ari Kolehmaisen on toiminut myös Toivasten DNA-projektin koordinaattorina. Sen tarkoituksena oli toimia perinteisen sukututkimuksen tukitoimena, kun selvitettiin varhaisimpien sukuhaarojen keskinäisiä suhteita sukukirjan kirjoittamista silmälläpitäen.

Kunkin sukuhaaran sukutaulu on katkaistu vuoden 1915 jälkeen. Näin täyttyy henkilötietolain vaatimus elossa olevien ihmisten tietojen levittämisestä. Monet sukuhaarat nimittäin ulottuvat nykypäivään saakka. 100 vuotta uudempien tietojen luovutus tulee perustumaan tarkkaan harkintaan. Esimerkkitapaus voisi olla, että joku pitkälle edistynyt Toivas-tutkija on laatimassa sukukirjaa omasta sukuhaarastaan. Tällöin varmistetaan huolella, että tietojen vastaanottaja tiedostaa vastuunsa siitä, että on saanut tiedot ainoastaan ja vain sukututkimuksellisiin tarkoituksiin. Samoin varmistetaan, ettei toimenpide ole ristiriidassa tietosuojasäädösten kanssa.

Sukuhaarataulut ovat vapaasti jäsenten luettavissa ja kopioitavissa

Tarkoituksena on, että sivustolla olevat sukutaulut päivitetään kerran vuodessa. Tietokantaa päivitetään tarpeen mukaan. Jos jollakin jäsenellä on ehdotuksia muutoksiksi tai lisäyksiksi, tulee ne lähettää sähköpostitse tietokannan hoitajalle, joka on:

Esko A. Toivanen
eko.toivanen@gmail.com

Digitaalinen sukukirjahanke – sukuhaaratutkimus

Mitä nyt tekeillä olevan sukukirjan julkaisemisen jälkeen? Tämä on vielä avoin kysymys. Miten jatkossa käsittelemme 1900-luvun Toivasia ja heidän vaiheitaan? sittenhän Toivasten ”populaatio” myös kasvaa aivan valtavan suureksi. 

Nykyaikaa kohti tultaessa meillä on enenevässä määrin tietoa, juttua, tarinoita, muistikuvia. Tätä varten käynnistettiin jo Kuopion sukukokouksessa 2015 digitaalinen sukukirja-hanke. Projekti on hyvin liikkeellä. Sen sisältö pähkinän kuoressa on seuraava: Sukuseuran www-sivujen etusivun aivan oikeassa alalaidassa on linkki lomakkeeseen sukukirja-aineiston keräyslomake, jolla jäsenet voivat lähettää sivustolle tarinoita ja valokuvia oman Toivas-sukuhaaransa ihmisistä ja tapahtumista. Jokaisessa sukuhaarassa niitä varmasti on. Käykää tutustumassa karttuneeseen aineistoon ja ryhtykää miettimään sukuhaaranne tapahtumia ja henkilöitä ja lähettäkää juttuja jäsensivuilla julkaistavaksi. Näin syntyy sukuhaaralähtöisesti aineistoa, joka saattaa lähivuosina sitten poikia lukuisia sukuhaara-kohtaisia tutkimuksia ja -julkaisuja.